Yetişkin Terapisi Nedir?

 

Yetişkin terapisi bireylerin yaşam kalitesinin düşmesine neden olan günlük hayatta karşılaştıkları zorluklar veya yaşadıkları psikolojik sıkıntılarla baş etmeye yönelik belirli bir profesyonel terapi yöntemiyle danışanla beraber yürütülen bir süreçtir. Bu süreç değerlendirme adını verdiğimiz terapistin danışanını tanıma ve anlamaya odaklandığı danışanında terapistine güvenini inşa ettiği bir evreyle başlar. Daha sonra sorunun temelinde müdahale aşamasına geçilir. Bu aşamada sorunun ne olduğuna göre ve kullanılan yaklaşıma göre süreç şekillenir. Bireyin kendisinden veya şartlardan kaynaklı bireyin gündelik hayatta karşılaşabileceği birçok konu olabilir. Bu hizmet merkezimizde Uzman klinik Psikolog Murat YÖN ve Uzman Klinik Psikolog Gülçin ÖZDEMİR YÖN tarafından verilmektedir. 

 

Yetişkin Terapisi Ne Kadar Sürer?

 

Yetişkin terapileri için yapılan başvurulara bakıldığın her insanın biricik olduğu apaçık olarak ortaya çıkmaktadır. Bu özellik seanslara birebir yansımaktadır. Aynı sorun için gelen danışanlar farklı sürelerle terapi alabilirler. Bu süreyi etkileyen süreçler şunlardır. Terapi yöntemi, danışanın terapi motivasyonu, danışan ve terapist arasında kurulan terapotik ilişki ve diğer faktörler dediğimiz danışanın hayatında müdahale edemeyeceğimiz bir çok konuyu barındırmaktadır. Hal böyle olunca kişiden kişiye ve başvuru nedenine göre çeşitlenen farklılıklar meydana gelmektedir. Ancak başvuru yaparken aklımızda olması gereken en önemli unsur değişimin süreç gerektirdiğidir. 

 

Yetişkin Terapisinde Kullanılan Yöntemler Nelerdir?

 

Psikoterapiler uzun yıllardır psikolojik sorunların tedavisi için kullanılmaktadır. Yaklaşık 100 yılı aşkın bir süredir bilimsel birikimle birlikte bu alanda çalışan uzmanların insana ne şekilde baktıkları terapilerin insana ne şekilde yaklaştığını belirlemiştir. Günümüzde beş yüzden fazla psikoterapi yöntemi olduğu düşünülmektedir. Psikologlarımız Çözüm Odaklı Psikoterapi, Bilişsel Davranışçı Psikoterapi, Diyalektik Davranışçı Psikoterapi  ve Şema Terapi yaklaşımları kullanmaktadır. 

 

Yetişkin Terapisi Çalışma Alanları

 • Anksiyete Bozuklukları

 • Panik Atak

 • Panik Bozukluğu

 • Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntı)

 • Sağlık Anksiyetesi( Hastalık Hastalığı)

 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu

 • Sosyal Fobi

 • Agorafobi

 • Özgüven Sorunu (Kendine Güven Sorunu)

 • Somatizasyon Bozukluğu

 • Yeme Bozuklukları

 • Depresyon

 • Bipolar Bozukluk

 • Davranış Bozuklukları

 • Motivasyon Eksikliği

 • Yas (Matem)

 • Öfke Kontrol Bozukluğu

 • İlişki veya özel hayat problemleri

 • Stres