Bursa psikolog Murat Yön ve psikolog Gülçin Özdemir YÖN; çocuk, ergen, yetişkin ve çiftlere psikolojik destek vermektedir. Ayrıca merkezimizde psikolojik testler de uygulanmaktadır. 

 

Gülçin ÖZDEMİR YÖN

Uzman Klinik Psikolog Gülçin Özdemir YÖN
Uzman Klinik Psikolog Gülçin ÖZDEMİR YÖN, lise öğrenimini Nazilli Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. Uludağ Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Psikoloji lisans eğitimi sürecinde Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Yetişkin Psikiyatri ve Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları servislerinde stajyer psikolog olarak görev yapmış olup çocuk, ergen ve yetişkin klinik görüşmelerinde bulunmuştur.
Yine psikoloji lisans eğitimi sürecinde ikinci üniversite olarak başladığı Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü’nden mezun olmuştur.

bursa psikolog.

Klinik Psikoloji alanındaki yüksek lisans eğitimini İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde başarıyla tamamlamıştır. Uludağ Üniversitesi’nde Çalışma Psikolojisi ve İnsan Kaynakları programına derece ile kabul almış ve bu alanda ikinci yüksek lisansına devam etmektedir.
Lisans eğitiminin ardından özel bir anaokulunda psikolog ve idareci olarak görev yapmıştır. Ardından özel bir tıp merkezinde klinik psikolog olarak görev almıştır. Uzman Klinik Psikolog Gülçin Özdemir YÖN,  çocuk-ergen ve yetişkin psikolojisi alanındaki çalışmalarına Yeni Hayat Psikolojik Destek ve Eğitim Merkezi’nde devam etmektedir. Aynı zamanda Türk Psikologlar Derneği Bursa Şubesi yönetim kurulunda görev almaktadır.

 

Murat YÖN

Uzman Klinik Psikolog Murat YÖN
Uzman Klinik Psikolog Murat YÖN, lise öğrenimini Şehit Özcan Kan Anadolu Öğretmen Lisesi’nde tamamlamıştır. Uludağ Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Psikoloji lisans eğitimi sürecinde Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde Yetişkin Psikiyatri servisinde stajyer psikolog olarak görev yapmış olup yetişkin klinik görüşmelerinde bulunmuştur.

bursa psikolog.

Klinik Psikoloji alanındaki yüksek lisans eğitimini İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde başarıyla tamamlamıştır. Uludağ Üniversitesi’nde Çalışma Psikolojisi ve İnsan Kaynakları programına derece ile kabul almış ve bu alanda ikinci yüksek lisansına devam etmektedir.
Lisans eğitiminin ardından özel bir anaokulunda psikolog ve idareci olarak görev yapmıştır. Ardından özel bir tıp merkezinde klinik psikolog olarak görev almıştır. Uzman Klinik Psikolog Murat YÖN,  ergen ve yetişkin psikolojisi alanındaki çalışmalarına Yeni Hayat Psikolojik Destek ve Eğitim Merkezi’nde devam etmektedir. Aynı zamanda Türk Psikologlar Derneği Bursa Şubesi yönetim kurulunda görev almaktadır.

 

Çalışma Alanlarımız

Uzman klinik psikolog Gülçin ÖZDEMİR YÖN ve Uzman klinik psikolog Murat YÖN tarafından yetişkin psikoterapisi, çocuk ve ergen psikoterapisi, cinsel terapi, aile ve çift terapisi, EMDR terapi ve psikolojik testler uygulanmaktadır.

bursa psikolog

1- Bursa Yetişkin Terapisi

Yetişkin terapisi bireylerin yaşam kalitesinin düşmesine neden olan günlük hayatta karşılaştıkları zorluklar veya yaşadıkları psikolojik sıkıntılarla baş etmeye yönelik belirli bir profesyonel terapi yöntemiyle danışanla beraber yürütülen bir süreçtir. Bu süreç değerlendirme adını verdiğimiz terapistin danışanını tanıma ve anlamaya odaklandığı danışanında terapistine güvenini inşa ettiği bir evreyle başlar. Daha sonra sorunun temelinde müdahale aşamasına geçilir. Bu aşamada sorunun ne olduğuna göre ve kullanılan yaklaşıma göre süreç şekillenir. Bireyin kendisinden veya şartlardan kaynaklı bireyin gündelik hayatta karşılaşabileceği birçok konu olabilir. Bu hizmet merkezimizde Uzman klinik Psikolog Murat YÖN ve Uzman Klinik Psikolog Gülçin ÖZDEMİR YÖN tarafından verilmektedir.

Yetişkin Terapisi Ne Kadar Sürer?

Yetişkin terapileri için yapılan başvurulara bakıldığın her insanın biricik olduğu apaçık olarak ortaya çıkmaktadır. Bu özellik seanslara birebir yansımaktadır. Aynı sorun için gelen danışanlar farklı sürelerle terapi alabilirler. Bu süreyi etkileyen süreçler şunlardır. Terapi yöntemi, danışanın terapi motivasyonu, danışan ve terapist arasında kurulan terapotik ilişki ve diğer faktörler dediğimiz danışanın hayatında müdahale edemeyeceğimiz bir çok konuyu barındırmaktadır. Hal böyle olunca kişiden kişiye ve başvuru nedenine göre çeşitlenen farklılıklar meydana gelmektedir. Ancak başvuru yaparken aklımızda olması gereken en önemli unsur değişimin süreç gerektirdiğidir.
Yetişkin Terapisinde Kullanılan Yöntemler Nelerdir?

bursa psikolog

Psikoterapiler uzun yıllardır psikolojik sorunların tedavisi için kullanılmaktadır. Yaklaşık 100 yılı aşkın bir süredir bilimsel birikimle birlikte bu alanda çalışan uzmanların insana ne şekilde baktıkları terapilerin insana ne şekilde yaklaştığını belirlemiştir. Günümüzde beş yüzden fazla psikoterapi yöntemi olduğu düşünülmektedir. Psikologlarımız Çözüm Odaklı Psikoterapi, Bilişsel Davranışçı Psikoterapi, Diyalektik Davranışçı Psikoterapi  ve Şema Terapi yaklaşımları kullanmaktadır.

Yetişkin Terapisi Çalışma Alanları

 • Anksiyete Bozuklukları
 • Panik Atak
 • Panik Bozukluğu
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntı)
 • Sağlık Anksiyetesi( Hastalık Hastalığı)
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
 • Sosyal Fobi
 • Agorafobi
 • Özgüven Sorunu (Kendine Güven Sorunu)
 • Somatizasyon Bozukluğu
 • Yeme Bozuklukları
 • Depresyon
 • Bipolar Bozukluk
 • Davranış Bozuklukları
 • Motivasyon Eksikliği
 • Yas (Matem)
 • Öfke Kontrol Bozukluğu
 • İlişki veya özel hayat problemleri
 • Stres

2- Bursa EMDR TERAPİ

Bursa EMDR. EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. Bugüne kadar her yaştan milyonlarca kişinin farklı tiplerde psikolojik rahatsızlıklarının başarıyla tedavi edilmesini sağlamıştır. Örneğin. bursa psikolog

 EMDR nasıl işliyor

EMDR teorisinin altyapısını oluşturan Adaptif Bilgi İşleme Modeline göre beyin, fizyolojik temelli bir sistemle, her yeni deneyim aracılığı ile kendisine ulaşan bilgiyi işler ve işlevsel hale getirir. Duygu, düşünce, duyum, imge, ses, koku gibi bilgiler işlenip ilişkili anı ağlarına bağlanarak bütünleşir. Böylece o deneyimle ilgili öğrenme gerçekleşir. Edindiğimiz bilgiler gelecekte tepkilerimizi uygun bir şekilde yönlendirmek üzere depolayacağız. Örneğin. Bu sistem normal çalıştığında ruh sağlığını ve insan gelişimini öğrenme yoluyla desteklediği için adaptif, uyumlu bir mekanizma olarak kabul edeceğiz.

Bursa EMDR. Örneğin. Travmatik veya çok fazla rahatsız eden olaylar yaşandığında bu sistem bozuluyor gibi gözükmektedir. Yeni bilgi işlenip mevcut anı ağına entegre olmaz. Deneyimi anlamlandırabilmek için anı ağlarındaki işlevsel bilgilerle bağlantı kurulamaz ve akıl sağlığına uygun sonuçlar çıkarılamaz. Sonuç olarak öğrenme gerçekleşmez. Duygular, düşünceler, imgeler, sesler, beden duyumları yaşandığı haliyle depolayacağız. Bu nedenle bugün yaşanan bazı durumlar bu izole kalmış anıları tetiklerse, kişi o anının bir kısmını ya da bütününü yeniden yaşar gibi etkileyeceğiz. Bursa EMDR. Örneğin.

EMDR Terapisi Nasıl Uygulanır?

EMDR terapisinde 8 aşamalı, üç yönlü (geçmiş, şimdi, gelecek) bir protokol uygulayacağız. Hedef, geçmişte yaşanan anıların yeniden işlenerek duyarsızlaşmanın sağlanması, bugünkü semptomların tedavisi, danışanın gelecekte karşılaşacağı benzer sorunlar karşısında, kazandığı olumlu inanç ve duyguların geliştirdiği yeni bakış açısının yönlendirdiği davranışları gösterebilmesidir. Örneğin.

Bursa EMDR Ne Kadar Sürer?

EMDR terapi literatüründe ‘kısa süreli terapiler’ grubunda yer alır. Ne kadar süreceği sorunun tipi, danışanın bugünkü yaşam koşulları, önceki travmaların sayısı ve etkisi ile bağlantılıdır. Her kişinin bilgileri kendi değerleri ve deneyimleri doğrultusunda kendine has bir biçimde işlemesi de süreyi etkiler. Bursa EMDR. Örneğin.

EMDR’nin Etkinliği Kanıtlandı mı?

2019 yılında yapılan bir araştırmaya göre 30’un üzerinde randomize kontrollü çalışma sonucu EMDR’nin danışanların çoğunluğunun travma sonrası stres semptomlarını etkili bir biçimde azalttığı veya yok ettiği, genellikle psikolojik sorunları ile bağlantılı olan semptomlarda da (endişe gibi) azalma sağladığı görülmüştür (de Jongh et al., 2019.) EMDR birçok uluslararası sağlık ve devlet kurumu tarafından da etkili bulunmaktadır. Bunlardan bazıları: Örneğin.

 • Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO, World Health Organization)
 • Amerikan Psikiyatri Birliği (American Psychiatric Association)
 • Uluslararası Travmatik Stres Çalışmaları Birliği (International Society for Traumatic Stress Studies)
 • Amerika Savaş Gazileri Bakanlığı (U.S. Department of Veterans Affairs)
 • Amerika Savunma Bakanlığı (U. S. Department of Defense)
 • Birleşik Krallık Sağlık Bakanlığı (United Kingdom Department of Health)
 • Ulusal İsrail Akıl Sağlığı Kurulu (Israeli National Council for Mental Health)

Kaynak: EMDR DERNEĞİ

3- Bursa Cinsel Terapi

Bursa Cinsel Terapi Nedir?
Bursa Cinsel Terapi
Cinsel terapi çiftlerin cinsellik yaşantılarında karşılaştıkları sorunları ve cinsel işlev bozukluklarını inceleyerek sorunlarının çözümü karşısında bilimsel yöntem ve teknikler kullanan bir terapi yaklaşımıdır.
Ülkemizde cinsellik bir tabu olarak karşımıza çıka. Sonuç olarak kadın ve erkeklerde çeşitli sorunlara sebebiyet verir.  Çiftlerin cinsellikte sorunlar yaşaması ilişkide de sorunlara yol açar.
Benzer şekilde cinsel terapilerde tıbbi ve organik bir nedene bağlı olmayan yani psikolojik/psikojenik kökenli cinsel sorunlar çalışılır. Asla fiziksel bir müdahalede bulunulmaz.
Seanslarda Neler Yapılır?
Cinsel terapistler olarak danışanla fiziksel, duygusal hiçbir temas kurmadan ilk olarak mevcut problemin geçmişine yönelik veriler toplarız ikinci olarak ise bu soruna nasıl çözeceklerine yönelik tavsiye ve ev ödevleri konuşuruz. Çiftler ise seanslarda verilen ödevleri evlerine gittiklerinde uygular. Ayrıca uygulama tamamlandıktan sonra tekrar seans planlanır ve sorun çözülene kadar bu süreç tekrar  edilecektir.
Cinsel Terapi Çalışma Alanları
Kadınlarda Görülen Cinsel İşlev Bozuklukları
 • Cinsel İstek İle İlgili Bozukluklar
Cinsel isteksizlik, Cinsel Tiksinti Bozukluğu, Hiperseksüalite (nemfomania:Dürtüsel, aşırı cinsel istek ve arzu)
 • Uyarılma İle İlgili Bozukluklar
Vajinal kuruluk (ıslanamama, kabaramama, lublikasyon), Heyecanlanamama
 • Orgazm İle İlgili Bozukluklar
Anorgazmi (hiç orgazm olamama), Koital Anorgazmi (Birleşme yoluyla orgazm olamama), Rastgele Anorgazmi (Orgazmın bazen yaşanıp bazen yaşanmaması), Erken Orgazm.
 • Ağrı İle İlgili Bozukluklar
Disparoni (Ağrılı birleşme) – Birleşmenin ağrılı olması.
Vajinismus (Genitopelvik ağrı sendromu) – Hiç birleşme olmaması.
Nonkoital Seksüel Ağrı ( Örneğin ; Birleşme sonrası veya öncesi şiddetli veya yüzeysel ağrı ve birleşme sırasında ağrı olmaz)
 • Genel Tıbbi Duruma Bağlı Bozukluklar
Kalp, şeker, tansiyon vb gibi kronik hastalıkların cinselliğe etkisi. Hipertiroid; erken boşalma, cinsel isteksizlik ortaya çıkarır. Şeker hastalığı ise ereksiyon sorunlarına neden olmaktadır.
 • Diğer, Başka Türlü Adlandırılamayan
Erkeklerde Görülen Cinsel İşlev Bozuklukları
 • İstek İle İlgili Bozukluklar
Cinsel İsteksizlik, Cinsel Tiksinti Bozukluğu, Hiperseksüalite.
 • Uyarılma İle İlgili Bozukluklar
Empotans (Erektil Disfonksiyon ve Sertleşme Güçlüğü(sertleşme var ancak yetersiz) ve Sertleşme Bozukluğu), İktidarsızlık (Sıfır Sertleşme).
 • Orgazm İle İlgili Bozukluklar
Erken boşalma (Denetimsiz ve kontrolsüz boşalma), Geç boşalma (Rötarde ejekülasyon), Geriye doğru boşalma (Retrograde), Anejekülasyon, Spermsiz boşalma, Penis sertleşmeden boşalma.
 • Ağrı İle İlgili Bozukluklar
Disparoni (ağrılı birleşme), Nonkoital Seksüel Ağrı.
 • Genel Tıbbi Duruma Bağlı Bozukluklar
Örneğin Kalp, şeker, tansiyon vb gibi kronik hastalıkların cinselliği etkisi. Hipertiroid; Örneğin erken boşalma veya cinsel isteksizlik ortaya ; çıkarır. Şeker hastalığı ise ereksiyon sorunlarına neden olmaktadır.
 • Diğer Başka Türlü Adlandırılamayan

4- Bursa Aile ve Çift Terapisi

Bursa Çift Terapisi Nedir?

Bursa Çift Terapisi
Çift Terapisi , aile içinde veya çiftler arasında yaşanan zorlu ve sıkıntılı süreçleri ele alarak evliliğin veya ilişkinin daha sağlıklı hale gelmesi ve karşılaşılan zorluklarla baş etmeyi sağlamak amacıyla birlikte yürütülen psikoterapi sürecidir. İlk olarak evliliği veya çifti etkileyen her türlü olumsuzlukların ele alınarak birlikte çözüm yolları bulmaya çalışmak ve yaşanan zorluklarla baş etmeleri amacıyla değişimi sağlayabilmektir. İkinci olarak çiftlerin veya ailenin kendi özgün dinamikleri üzerinden yola çıkılarak hem aile içi ilişkilerin düzenlenmesi hem de diğer insanlarla olan ilişkilerin daha sağlıklı hale gelmesi hedeflenmektedir. Sonuç olarak Çift terapilerinde amaç çiftler arasında yaşanan zorlu ve sıkıntılı süreçleri ele almak ve yaşanan sorun ve eksikliklerin giderilmesi ile bireylerde ve çiftin yaşam kalitesinde artış meydana getirmektir.
Ülkemizde son yıllarda giderek artan bir öneme sahiptir. Çünkü bireyler sıkıntılı ve zor olan döngülerinden kurtulabilmek için tüm sistemde meydana gelebilecek bir değişime ihtiyaç duyulur. Bu nedenle terapistler olarak, aile üyelerinin birbirlerine yardım edebilmeleri için yapıcı yollar bulmasına yardım ederiz. Sonuç olarak her bir üyenin sıkıntısı aile sistemi içinde değerlendiririz.(Psikiyatri Der.)

Bursa Çift Terapisi Kimler Yararlanabilir?

Evlilik ve ilişkisinde sorun olduğunu düşünen herkes  ve evlilik öncesi danışmanlık almak isteyen çiftler çift terapilerine başvuru yapabilir. Merkezimizde çift terapisi Uzman Klinik Psikolog Murat YÖN tarafından uygulanmaktadır.

Bursa Çift Terapisi ele alınan konular

 • Çift ilişkileri
 • Evlilik problemleri
 • Boşanma
 • Alkol ve madde kullanımı
 • Kronik fiziksel rahatsızlıklarla
 • Yas, kayıp ve travmalar
 • Duygusal istismar, ihmal ve şiddet
 • Aile yaşamında değişiklikler (iş değişikliği, taşınma vb.)
 • Anksiyete ve depresyonu da içeren duygusal bozukluklar
 • Ebeveynlik becerileri
 • Üvey bireyi bulunan aileler destek.
 • Psikoseksüel zorluklar
 • Evlat edinme, üvey ebeveyn/çocuk ilişkileri
 • Kendine zarar verici davranış
 • Travma sonrası çocuklara, gençlere ve yetişkinlere destek
 • Göç eden ailelere destek
 • İş stresi
 • Ekonomik problemler

5- Bursa Çocuk ve Ergen Terapisi

Çocuk ve ergen terapisi çocuk ve ergen alanında uzmanlaşmış klinik psikologlar ve psikiyatristler tarafından uygulanan çocuk ve ergenlerde yaşanan psikolojik sorunların çözümünde kullanılan bir yöntemdir. Merkezimizde Uzman Klinik Psikolog Gülçin ÖZDEMİR YÖN tarafından yürütülmektedir. 

Çocuk Ve Ergen Terapisi İçin Hangi Uzmanlara Başvuru Yapmalıyım?

Çocuk ve ergen terapisi psikoterapi alanları arasında ciddiyeti en yüksek olan uygulamalardan biridir. Bu nedenle uzman seçimi çok önem teşkil etmektedir. Birinci olarak çocuklarımızın sorunlarının çözülmesi için başvuru yapacağımız uzmanın üniversitelerin psikoloji bölümlerinden mezun olması önem arz etmektedir. İkinci olarak bu lisans düzeyi üzerine klinik psikoloji veya gelişim psikolojisi üzerine yüksek lisans yapmış olması gerekmektedir. Üçüncü olarak başvuru yaptığınız uzmanların lisans ve yüksek lisans bilgilerini mutlaka sorgulamalıyız. Tüm bunların yanında elbette çocuk ve ergen psikiyatri uzmanlarına başvuru yapılabilir. Terapi veya medikal destek tedavisi alınabilir. Her şeyden önce psikolojik sağlığın bedensel sağlık kadar önemli olduğunu unutmamalıyız. Başka bir deyişle cerrah tercihinde nasıl ince eleyip sık dokuyorsak psikolog tercihimizde aynı hassasiyeti göstermeliyiz. Çünkü ruh sağlığı yetkin olana teslim edilmelidir. Bu nedenle dikkat edilmediğinde istenmeyen durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Örneğin çocuklarımızın travmatik terapi yaşantılarıyla karşı karşıya kalmasına neden olabiliriz. Sonuç olarak psikolojik sağlık ciddiyet gerektirir.

Terapisi Çalışma Alanları
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB),
 • Özgül Öğrenme Güçlüğü (Disleksi, Diskalkuli, Disgrafi)
 • Çocuk ve Ergenlerde Kaygı Bozukluğu, Depresyon,
 • Çocuk ve Ergenlerde Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Sınav Kaygısı ve Motivasyon Eksikliği,
 • Davranış  Sorunları
 • Özgüven Eksikliği ve İçe Kapanıklık,
 • Bilgisayar ve İnternet Bağımlılığı,
 • Derslerde Başarısızlık ve İsteksizlik,
 • Alt Islatma,
 • Kardeş Kıskançlığı,
 • Tuvalet Eğitimi
 • Gelişim Takibi- Açıklaması
 • Çocuklarda Zeka Testi

 

6- Merkezimizde Uygulanan Testler

 

 • WISC-4 Zeka Testi
 • Moxo Dikkat Testi
 • WISC-R Zeka Testi
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri(AGTE)
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Bender-Gestalt Görsel Motor Algı Testi
 • Burdon Dikkat Testi
 • Kent EGY Zeka Testi
 • Peabody Resim-Kelime Tanıma Testi
 • Goodenough Harris Çizim Testi
 • Beier Cümle Tamamlama Testi
 • Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi
 • Duygudurum Ölçekleri
 • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri(MMPI)
 • SCL-90-R Psikolojik Belirti Tarama Testi
 • Standardize Mini Mental Test(SMMT)
 • Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2- Türkçe Versiyonu(GOBDÖ-2-TV)
 •  

Bursa Psikolog Fiyatları

Bursa psikolog fiyatları en sık sorulan sorular arasında bulunmaktadır. Peki psikolog seans ücretleri ne kadar? İlk olarak Bursa’da hizmet veren psikologların ücret aralığının değiştiğini söyleyebiliriz. İkinci olarak belirlenen ücretin psikoloğun verdiği hizmet, aldığı eğitimler, tecrübe vb hesaba katılarak belirlendiğini belirtmeliyiz. Psikolog seans ücretlerini öğrenebilmek için psikolog veya asistanı ile iletişime geçilmelidir.

 

Bursa Psikolog Önerisi

Bursa psikolog önerisi sıklıkla karşımıza çıkan bir sorudur. Psikolog seçerken neye dikkat etmeliyiz? İlk olarak psikolog tercih ederken lisans eğitiminin “psikoloji” bölümünden olmasına dikkat edilmelidir. İkinci olarak ise klinik psikoloji yüksek lisans eğitimi olması incelenecek diğer bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Üçüncü olarak ise psikoloğun psikoterapi eğitimi olduğuna emin olunmalıdır. Örneğin başvurduğunuz kişinin bilişsel davranışçı terapi eğitimi olduğunu sorabilir belge görmek isteyebilirsiniz. Sonuç olarak bu önlemler psikolojik sağlığınızı doğru kişilere teslim etmeniz için önemlidir. Örneğin …