Yetişkin psikoterapisi yetişkin bireylerin yaşam kalitesinin düşmesine neden olan günlük hayatta karşılaştıkları zorluklar veya yaşadıkları psikolojik sıkıntılarla baş etmeye yönelik belirli bir profesyonel terapi yöntemiyle danışanla beraber yürütülen bir süreçtir.

Yetişkin terapisi kapsamına baktığımızda bireyin kendisinden veya şartlardan kaynaklı bireyin gündelik hayatta karşılaşabileceği birçok konu olabilir.

Bunlar:

Anksiyete Bozuklukları

Panik Atak

Panik Bozukluğu

Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntı)

Sağlık Anksiyetesi( Hastalık Hastalığı)

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Sosyal Fobi

Agorafobi

Özgüven Sorunu (Kendine Güven Sorunu)

Somatizasyon Bozukluğu

Yeme Bozuklukları

Depresyon

Bipolar Bozukluk

Davranış Bozuklukları

Motivasyon Eksikliği

Yas (Matem)

Öfke Kontrol Bozukluğu

İlişki veya özel hayat problemleri

Stres

Kişilik Bozuklukları

Antisosyal Kişilik Bozukluğu

Borderline Kişilik Bozukluğu

Histrionik Kişilik Bozukluğu

Narsistik Kişilik Bozukluğu

Paranoid Kişilik Bozukluğu