psikolog murat yön

 

Uzman Klinik Psikolog Murat YÖN Kimdir?

Uzman Klinik Psikolog Murat YÖN, lise eğitimini Şehit Özcan Kan Anadolu Öğretmen Lisesi’nde tamamladı. 2012 yılında Uludağ Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisans eğitimine başladı. Üniversite eğitimi sürecinde Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde staj deneyimi oldu. Aynı süreçte www.psikolezyum.com adlı psikoloji sitesinin kuruculuğunu üstlenip düzenli olarak psikoloji bilimi üzerine makaleler yazmaya başladı. Halen psikolezyum.com üzerinden makaleler yazmaya devam etmektedir. 2017 yılında lisans eğitiminden mezun olarak psikolog ünvanına sahip oldu. Aynı yıl zorunlu askerlik hizmetini Yedek Subay olarak kendi mesleki alanı çerçevesinde psikolog olarak tamamladı. Bu süreçte psikolojik sorunları olan askerlerle düzenli danışma seansları düzenledi. Askerlik hizmetini bitirdikten sonra Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri eğitimini tamamlayarak uygulayıcı olmaya hak kazandı.. Ardından Anadolu Psikoterapi Derneği tarafından düzenlenen Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini tamamyarak bilişsel davranışçı psikoterapist ünvanına sahip oldu. Daha sonra Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlayarak uzman klinik psikolog ünvanına sahip oldu.

Uzman Klinik Psikolog Murat YÖN merkezimizde ergen ve yetişkin psikoterapi seansları ve psikometrik değerlendirme araçları uygulamaktadır. Seanslarında ağırlıklı olarak Bilişsel Davranışçı Tedavi yaklaşımını kullanmakla birlikte eklektik yaklaşımı tercih etmektedir. Uzman Klinik Psikolog Murat YÖN Bursa’da Yeni Hayat Psikolojik Destek ve Eğitim Merkez’inde danışan kabul etmektedir.